Спеціальності І курсу та Програми вступу на старші курси

Спеціальність Випускова кафедра

029 Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа

Спеціалізація (освітня програма):
Документознавство та інформаційна діяльність

Завантажити презентаційні матеріали

Кафедра історії та документознавства

2. Історія України 0,35
3. Іноземна мова  або Математика  0,25 


035 Філологія

Спеціалізація (освітня програма):
035.04 Германські мови та
літератури (переклад включно)

Завантажити презентаційні матеріали

Кафедра англійської філології і перекладу

2. Історія України 0,35
3. Анлійська мова 0,25 

053 Психологія

Спеціалізація (освітня програма):
Психологія

Завантажити презентаційні матеріали

Кафедра авіаційної психології

2. Біологія 0,35
3. Іноземна мова або Історія України 0,25

053 Психологія

Спеціалізація (освітня програма):
Практична психологія

Завантажити презентаційні матеріали

Кафедра педагогіки та психології
професійної освіти

2. Біологія  0,35
3. Іноземна мова або Історія України 0,25

054 Соціологія

Спеціалізація (освітня програма):
Соціологія

Завантажити презентаційні матеріали

Кафедра соціології та політології

2. Історія України 0,35
3. Іноземна мова  або Математика 0,25

231 Соціальна робота

Спеціалізація (освітня програма):
Соціальна робота

Завантажити презентаційні матеріали

Кафедра соціальних технологій

2. Історія України  0,35
3. Біологія або Іноземна мова  0,25

 

Page 00001
Page 00002
 
Програми для вступу на старші курси освітніх ступенів
"Бакалавр" (з терміном навчання 3 та 2 роки) та "Магістр" 

Програма фахового вступного та додаткова програма для вступу на ОС "Бакалавр" 
за спеціальністю 035 "Філологія" з терміном навчання 3 роки

Програма фахового вступного та додаткова програма для вступу на ОС "Бакалавр" 
за напрямом 6.020303 "Філологія" з терміном навчання 2 роки  

Програма фахового вступного та додаткова програма для вступу 
на ОС "Магістр" за спеціальністю 035 "Філологія"

Програма вступного екзамену з англійської мови 
за ОС "Магістр" за спеціальністю 035 "Філологія"

За додатковою інформацією звертайтеся за телефонами
Кафедра англійської філології і перекладу - 406-68-36

**************************************************************** 

Програма фахового вступного та додаткова програма для вступу 

на ОС "Бакалавр" за спеціальністю 053 "Психологія" з терміном навчання 3 роки

Програма фахового вступного та додаткова програма для вступу
на ОС "Бакалавр" за напрямом 6.030102 "Психологія" з терміном навчання 2 роки

Програма фахового вступного та додаткова програма для вступу
на ОС "Магістр" за спеціальністю 053 "Психологія"

Програма фахового вступного для вступу на освітньо-науковий ступінь
"Доктор філософії" за спеціальністю 053 "Психологія"

За додатковою інформацією звертайтеся за телефонами
Кафедра авіаційної психології - 406-71-16

****************************************************************

Програма фахового вступного та додаткова програма для вступу на ОС "Бакалавр"
за спеціальністю 029 "Документознавство та інформаційна діяльність" з терміном навчання 3 роки

Програма фахового вступного та додаткова програма для вступу на ОС "Бакалавр"
за напрямом 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" з терміном навчання 2 роки

Програма фахового вступного та додаткова програма для вступу на ОС "Магістр"
за спеціальністю 029 "Документознавство та інформаційна діяльність"

За додатковою інформацією звертайтеся за телефонами
Кафедра історії та документознавства - 406-73-00

 ****************************************************************

Програма фахового вступного та додаткова програма для вступу на ОС "Бакалавр" за спеціальністю 053 "Психологія",
спеціалізація «Практична психологія» з терміном навчання 3 роки

Програма фахового вступного та додаткова програма для вступу на ОС "Бакалавр"
за напрямом 6.030103 "Практична психологія" з терміном навчання 2 роки

За додатковою інформацією звертайтеся за телефонами
Кафедра педагогіки та психології професійної освіти - 406-75-40

****************************************************************

Програма фахового вступного та додаткова програма для вступу на ОС "Бакалавр"
за спеціальністю 054 "Соціологія" з терміном навчання 3 роки

Програма фахового вступного та додаткова програма для вступу на ОС "Бакалавр"
за напрямом 6.030101 "Соціологія" з терміном навчання 2 роки

Програма фахового вступного та додаткова програма для вступу
на ОС "Магістр" за спеціальністю 054 "Соціологія"

За додатковою інформацією звертайтеся за телефонами
Кафедра соціології та політології - 406-71-53

****************************************************************

Програма фахового вступного та додаткова програма для вступу на ОС "Бакалавр"
за спеціальністю 231 "Соціальна робота" з терміном навчання 3 роки

Програма фахового вступного та додаткова програма для вступу на ОС "Бакалавр"
за напрямом 6.130102 "Соціальна робота" з терміном навчання 2 роки

Програма фахового вступного та додаткова програма для вступу
на ОС "Магістр" за спеціальністю 231 "Соціальна робота"

За додатковою інформацією звертайтеся за телефонами
Кафедра соціальних технологій - 406-74-60

****************************************************************

Програми вступного випробування з іноземної мови ОС «Магістр» за спеціальностями
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, Психологія, Соціологія, Соціальна робота

****************************************************************

Програма вступного випробування з іноземної мови 
ОС Магістр за спеціальністю Менеджмент в органах публічного управління

Програма вступного випробування з іноземної мови ОС "Магістр" 
за спеціальністю Управління проектами, Адміністративний менеджмент

Програми вступного випробування з іноземної мови для вступу на
ОС "Магістр" за іншими спеціальностями НАУ

 

Інформація для рубрики Абітурієнту

 

 

Відеопрезентація Навчально-наукового
Гуманітарного інституту


Адреса Навчально-наукового Гуманітарного Інституту НАУ:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, корпус 8

Дирекція Навчально-наукового Гуманітарного інституту НАУ:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве