Гідний підсумок міжнародної співпраці

555Трирічний шлях наукових пошукувань науково-педагогічного колективу кафедри історії та документознавства завершився виданням колективної монографії «Соціально-етичні основи збереження цифрової спадщини в Україні». 

Розвиваючи міжнародну співпрацю, кафедра займалася розробкою дослідницької теми «Соціальні та етичні засади збереження електронної культурно-історичної спадщини» в рамках міжнародного проекту Inter PARES Trust  (Social and Ethical Foundations of Preservation of Digital Historical-Cultural Heritage). Тема досліджень була затверджена на міжнародному семінарі в Брюсселі у листопаді 2013 р. За період 2015–2016 рр. дослідницька команда на чолі з доктором історичних наук, професором, завідувачем кафедри історії та документознавства І. Тюрменко у складі доктора філософських наук, професора М. Рогожі, кандидата історичних наук, доцента Т. Курченко, кандидата історичних наук, доцента Л. Божук, кандидата історичних наук, старшого викладача Л. Халецької взяла участь у зазначеному проекті, зробивши в його рамках 24 публікації.

За результатами досліджуваної теми професор, завідувач кафедри І.І. Тюрменко виступила з доповіддю «Accés et Préservetion numérique de l’héritage historique et culturel sur les sites web des Archives régionales de l’Ukraine» на Вищій Міжнародній архівній конференції в (CISA-2015), (Париж, 16–20 листопада 2015 р.). На базі кафедри спільно з учасниками проекту 7–9 квітня 2015 р. було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання». Також у рамках проекту 17–18 березня 2016 р. відбувся Міжнародний українсько-литовський науковий семінар «Цифровий простір і архіви», у якому взяли участь викладачі кафедри.

Завершальним акордом дослідження стала публікація колективної монографії, присвячена проблемам збереження цифрової історико-культурної спадщини на веб-сайтах архівних і музейних установ України. На основі розробленої методики експертної оцінки були визначені пріоритетні напрями збереження, доступу та використання цифрової спадщини, запропоновані рекомендації щодо формування політики керування цифровими документами в режимі он-лайн доступу.

Праця була високо оцінена рецензентами: М. Палієнко, доктором історичних наук, професором, завідувачем кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Г. Дручкусом, директором Каунаського Окружного архіву (м. Каунас, Республіка Литва); Р. Боден, доктором наук, архівістом BStU (м. Берлін, ФРН), які, зокрема, наголосили на гуманітарному характері, соціальній вагомості і безперечній актуальності зазначеної наукової праці.

Колективна монографія має викликати інтерес вітчизняної та міжнародної наукової спільноти, дотичної до проблем збереження цифрової історико-культурної спадщини, стане у нагоді як студентам вищих навчальних закладів, так і у практичній роботі установ соціальної пам’яті.

IMG 3216

IMG 3232

123

Адреса Інституту:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Дирекція Інституту:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве