На шляху до здобуття вченого звання

5556 липня 2017 року на кафедрі філософії відбувся попередній захист дисертаційної роботи аспірантки 4-го року навчання М.В. Лукашенко (науковий керівник – д. філос. н., проф. В.В. Лях) на тему «Трансформації соціальності в контексті становлення інформаційного суспільства (соціально-філософський аспект).

Предметом фахового дослідження аспірантки є соціально-філософський аналіз трансформацій соціальності в сучасному суспільстві інформаційної доби. На попередньому захисті М.В. Лукашенко представила автореферат дисертації, обґрунтування актуальності теми, ступінь наукового опрацювання проблеми, перелік публікацій з апробації дисертаційного дослідження, а також основні завдання та положення новизни.

Після доповіді аспірантки відбулось обговорення логічної та змістовної частини дисертаційної роботи, в якій взяли учать члени кафедри. Експертну думку стосовно автореферату висловили доценти Абисова М.А., Сухова Н.М., Шоріна Т.Г. Рецензенти д.філос.н. Ягодзінський С.М. та Ороховська Л.А. відзначили високий творчий і науковий рівень дисертації М.В. Лукашенко. Науковий керівник, д. філос. н. В.В. Лях вказав на ретельність здійсненої М.В. Лукашенко роботи, джерельну насиченість, вільне володіння аспіранткою теоретичним матеріалом. Завідувач кафедри філософії НН ГМІ д.філос.н. Дротянко Л.Г. виступила з пропозицією –рекомендувати дану роботу до захисту.

Кафедра ухвалила вважати дисертаційну роботу М.В. Лукашенко «Трансформації соціальності в контексті становлення інформаційного суспільства (соціально-філософський аспект) завершеною науковою працею, яку  можна рекомендувати для подання до спеціалізованої вченої ради для попереднього розгляду та захисту.

Вітаємо М.В. Лукашенко зі значним здобутком та бажаємо скорішого й успішного захисту!

20170706 135823

20170706 142032

20170706 142044

20170706 145221

20170706 145448

20170706 150045

20170706 151009

20170706 152220

 

Адреса Інституту:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Дирекція Інституту:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве