Сучасні підходи до вирішення глобальних проблем

55525-26 травня 2017 року в рамках Х Міжнародної науково-практичної конференції «Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень» відбулась робота секцій.

На них здійснювались  обговорення практичних рекомендацій до збереження людського ресурсу в екстремальних умовах, програми посттравматичної реабілітації, психологічного супроводу працівників екстремальних професій, соціалізації особистості в умовах технологічно-інформаційного простору. Були представлені результати наукових досліджень Кривопишиною О.А. (Львівській державний університет безпеки та життєдіяльності), Рибалко В.В., Радзімовською О.В., Жмурко М.Д., (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН), Бліновим О.А. (кафедра соціальних технологій НН ГМІ), Вржесневським І.І. (НАУ), професорсько-викладацьким складом Навчально-наукового Гуманітарного інституту, кафедри авіаційної психології. Запропоновані до уваги та обговорення учасників конференції напрацьовані матеріали мають вагому теоретичну та практичну значимість для подальшого розвитку авіаційної та екстремальної психології, розкриття потенціалу молодих науковців, пошуку сучасних підходів до вирішення глобальних проблем сьогодення. Важливо, що визначена проблематика сприяла створенню науково-практичного майданчика для дискусії та надання рекомендацій науковцям з різних галузей, установ з усіх областей України та іноземних країн. Конференція викликала жвавий інтерес у студентів всіх форм навчання, що забезпечило їх активну участь.

1

2

3

4

5

6

8

9

IMG 6644

Адреса Інституту:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Дирекція Інституту:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве