Координація зусиль у сфері авіаційної психології

55526 травня 2017 року у форматі круглого столу «Тeхнології конструктивного спілкування та раціональної поведінки в умовах впливу стрес-факторів екстремальної ситуації» відбулася зустріч викладачів кафедри авіаційної психології НН ГМІ з польськими колегами.

До обговорення вагомих питань учасниками долучились: Gorbaniuk Julia dr. psych., professor KUL in Department of Public Health The John Paul II Catholic University of Lublin (KUL, Lublin); Сhuchra Maria dr. psych., professor KUL  in  Department of Public Health The John Paul II Catholic University of Lublin (KUL, Lublin). Презентація напрацьованого учасниками наукового заходу матеріалу викликала жваву дискусію, яка  охопила  різні аспекти проблематики: збереження людського ресурсу в екстремальних умовах, профілактика та подолання наслідків стрес-факторів, результати застосування технологій конструктивного спілкування. У процесі обговорення визначено, що сучасний стан розвитку вітчизняної та закордонної психології характеризується інтенсивними, поглибленими науковими дослідженнями з  ефективним впровадженням  результатів у практиці. У підсумку, учасниками та гостями зазначено, що обрана проблематика є актуальною та багатогранною, дозволяє залучати фахівців різних галузей і координувати зусилля на вироблення єдиних підходів до розв’язання визначених завдань з застосуванням сучасних технологій. 

аввпва

апрвапрвапр

вап

укеукецу

Адреса Інституту:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Дирекція Інституту:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве