053 Психологія


Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціалізація:

Практична психологія

Форма навчання:

денна, заочна

 

Напрями професійної діяльності практичних психологів:

– консультування;
– психодіагностика;
– психопрофілактика;
– просвітницька діяльність;
– психокорекція.

Основними видами професійної діяльності є:

– прикладна(консультування, корекція);
– педагогічна;
– науково-дослідна;
– організаційно-методична.

Профільні дисципліни

– основи психологічного консультування;
– особливості роботи психолога в організаціях;
– основи клінічної психології;
– експериментальна психологія;
– диференціальна психологія;
– основи патопсихології;
– психодіагностика;
– психологія управління;
– практикум з групової психокорекції;
– психологічні основи профорієнтації та профвідбору;
– сучасні теорії глибинної психології;
– арт-терапія.

Упродовж навчання студенти отримують ґрунтовну психологічну підготовку, яка є основою формування сучасного фахівця-психолога. Отриманні знання практично застосовуються ними під час проходження практик: ознайомлюваної, діагностичної, корекційно-психотерапевтичної, діагностико-психокорекційної .

На відміну від інших ВНЗ, що готують практичних психологів, Національний авіаційний університет надає унікальну можливість прийняти участь у програмі «подвійний диплом», отримавши, одночасно з дипломом НАУ, диплом магістра «university college of social sciences » (Польща) за спеціальністю «управління персоналом», що дасть можливість майбутнім фахівцям працевлаштування в країнах європейського союзу.

Сфера діяльності фахівців

Сфера діяльності фахівців із практичної психології охоплює широкий спектр галузей економічної, політичної та соціальної діяльності. Випускники можуть працювати на підприємствах різних форм власності, у навчальних закладах і обіймати такі посади:

– практичний психолог;
– психолог-консультант;
– практичний психолог у силових структурах
(МНС, МВС, Збройних силах України, СБУ,
департамент прикордонної служби України, митна служба тощо);
– фахівець з роботи та управління персоналом;
– практичний психолог у психологічній службі системи освіти;
– працівник служби зайнятості;
– тренінг-менеджер центрів навчання персоналу;
– практичний психолог у сфері транспорту;
– працівник системи соціальних служб для сім’ї дітей та молоді;
– консультант центрів психологічної допомоги і телефонів довіри.

Адреса Інституту:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Дирекція Інституту:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве