Про Навчально-науковий гуманітарний Інститут

nau8Навчально-науковий гуманітарний інститут (НН ГМІ) створений у структурі Національного авіаційного університету 10 квітня 2003 року. Від дня створення Інституту його очолює доктор філологічних наук, професор ГУДМАНЯН Артур Грантович.

Інститут здійснює підготовку фахівців освітніх ступенів "Бакалавр", "Спеціаліст" та "Магістр"  за спеціальностями:

- 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа";
- 035.04 "Германські мови та літератури (переклад включно)";
- 053 "Психологія";
         "Психологія"
         "Практична психологія"
- 054 "Соціологія";
- 231 "Соціальна робота"

Докладна інформація міститься в розділі "Абітурієнту"

 

Структура Навчально-наукового Гуманітарного інституту 

Новая структура ГМІ 2017-08-30

IMG 7820

456

Станом на 1 вересня 2016 року до складу інституту входить 12 кафедр, із них 6 - випускових, лабораторії, комп'ютерні класи, лінгафонні кабінети, спортивний комплекс тощо. Більш детально зі структурою НН Гуманітарного інституту можна ознайомитися в меню "Кафедри".

Створення Навчально-наукового Гуманітарного інституту в структурі Національного авіаційного університету та розгортання профільних кафедр гуманітарного спрямування пов'язане з двома важливими аспектами.

По-перше, невпинно зростає запит суспільства на фахівців гуманітарного профілю, підготовлених до професійної діяльності з урахуванням особливостей певних галузей з притаманною їм специфікою. Найбільш яскравий приклад цьому демонструє авіаційна галузь, яка відрізняється наявністю потенційних небезпек та високим рівнем складності авіаційної техніки і процесу її експлуатації. За сучасних умов безпека авіації найбільшою мірою визначається саме фактором людини. Багатовимірність людського фактору обумовлює актуальність мовної, психологічної, соціологічної, документознавчої складових. Напрацювання авіаційної галузі щодо роботи з фактором людини є найкращими взірцями для багатьох інших галузей діяльності з особливими умовами праці та підвищеним рівнем відповідальності, що створює значний суспільний попит на фахівців-гуманітаріїв, підготовлених в Національному авіаційному університеті.

По-друге, наявність гуманітарної складової в структурі такого навчального закладу, як Національний авіаційний університет, працює на підсилення традиційних напрямів підготовки фахівців, де викладання гуманітарних дисциплін відповідно до сучасних умов потребує кардинального переформатування. Потужні кадрові ресурси для забезпечення гуманітарної складової у підготовці авіаційних та суміжних фахівців інженерно-технічного профілю були сформовани завдяки розвитку у структурі Гуманітарного інституту відповідних кафедр як фахових та наукових осередків з можливостями актуальних спеціалізацій та поглибленого викладання гуманітарних дисциплін. 

1

2

Адреса Інституту:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Дирекція Інституту:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве